علیرضا افتخاری استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سفر کرده(چهارگاه)، بازگشته(اصفهان)، آتش کاروان(شور)، پیغام من(چهارگاه)، کودکی(اصفهان،شور،سه گاه)، تنها منشین(اصفهان)، می گذرم(شور)، آشفته حالی(شور)

آکبند

چاپ