علیرضا قربانی استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرده نشین، دریای بی پایان، مرثیه، دوستت دارم، عتاب یار، نگاه، راز، دلتنگ، صبح آزادی، گمگشته، سودای عاشقی، دخت پری وار

چاپ