مانی رهنما استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: مانی رهنما
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تحملم کن، زندگی مسخره، کجا به خنده می رسیم، یه پیانو یه گل سرخ، یاد تو، خودمو گم کردم، آیننه وار، وداع

آکبند

چاپ