داود آزاد استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: داود آزاد
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شدم رسوا، کوی تو، ای داد و بیداد، طریق عشق جانان، مست سرافزار، خانه پرنور، مست و دیوانه

آکبند

چاپ