حسام الدین سراج استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: ایران گام
مدت زمان: 45 دقیقه
آهنگ ها: شمس حق، سراب، رقص پروانه، قیامت، ای عاشقان، ساز و آواز دشتی، خرابات عشق، ساز آواز شور، جام الست

چاپ