احسان خواجه امیری استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: احسان خواجه امیری
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نمی دونی، شیرین، گریه، دچار، حقیقت داره دلتنگی، فال، رفتنی، خوشبختی، عشق می یاد، تب تلخ

آکبند

چاپ