مسعود جاهد استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: مسعود جاهد
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: همنوازی دف، نی و تنبک: گل مریم، موی سپید، دل تنگ، زندگی، آسمون پرستاره، درویش، مرغ سحر، تمنای دل، پری کجائی، آسمون با من و تو قهره، زهره، دوست دارم

چاپ