حامد صغیری و رامین بحیرایی استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: حامد صغیری و رامین بحیرایی
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 64 دقیقه
آهنگ ها: بی قرار، جلجتا، آوازهای بهشت، زمزمه، شهان آسمانی، ارژن، قلندروار، بداهه نوازی تنبور، مطرب تنبور، طربستان، بداهه نوازی تنبور، توبه حراباتیان

آکبند

چاپ