عماد رام استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: عماد رام
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بیات ترک، دشتی، سه گاه، شوشتری

چاپ