حسین تهرانی و فرامرز پایور استریو آوای خورشید (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: حسین تهرانی و فرامرز پایور
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: همنوازی تمبک و سنتور

چاپ