خسرو شکیبایی استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: خسرو شکیبایی
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چهل حکایت از گلستان سعدی

آکبند

چاپ