حسین علیزاده استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: حسین علیزاده
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 45 دقیقه
آهنگ ها: هاوار هاوار، صبح، گمشده، زندگی، ویرانی، در آن سوی..، زندگی، بازگشت، شب شوم، مرثیه، صبح، گمشده، هاوار هاوار، قطعه ابدیت، عروج

آکبند

چاپ