مرتضی احمدی استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: مرتضی احمدی
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم، توپخونه، دل بده، می میرم و مردم، کلنگ، از هند اومدم، زن می گیرم، دلگیر نمی شم، هَوو، گندم کی می خوره، آی کم مک، حمومی، درباره این اثر

چاپ