حسین تهرانی و فرامرز پایور استریو آوای خورشید (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: حسین تهرانی و فرامرز پایور
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد، درآمد و رهاب، چهار مضراب، ادامه‌ی رهاب و نغمه، قطعه کرشمه و فرود، قطعه ای برگرفته از تصنیف<آمان> عارف قزوینی، درآمد شهناز، چهارمضراب شهناز، شهناز قرچه و نغمه، چهارمضراب رضوی، رضوی، حسینی، چهار مضراب حسینی، ادامه‌ی حسینی دو بیتی و فرود، گرایلی و گرایلی شستی

چاپ