کارا کارایف استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: کارا کارایف
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: لیلی مجنون، هفت پیکر، سوئیت شماره 2

چاپ