احمد شاملو استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: احمد شاملو
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غریبانه (شب شعر آبان ماه 1351 تهران)

آکبند

چاپ