جمشید عندلیبی استریو ایران مولانا (سی دی)

عنوان: جمشید عندلیبی
استریو: ایران مولانا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پاییز نیزار، افسانه عشق، فریاد مستانه، نای خروشان، سفر رفته، همزبان، شاه صنم، گرداب

چاپ