علیرضا افتخاری استریو ایران مولانا (سی دی)

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: ایران مولانا
مدت زمان:
CD 1:___
CD 2:___
آهنگ ها:
1: یوسف عزیز، پریدم، گرفتار، وقت دعا، تو آمدی، یا علی، زندگی
2: پیام صلح، مرد سفر، سرمست، بنی آدم، دو بیتی، سرخوشان، ایران مهد هنر

چاپ