فرمان فتحعلیان استریو آونگ تار (سی دی)

عنوان: فرمان فتحعلیان
استریو: آونگ تار
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها: ناجی، راه عشق، بابا حیدر، ایلیا، خم وحدت، شقایق، نور خورشید، صلح ابدی، ناجی(موسیقی بدون کلام)

چاپ