شهرام ناظری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: شهرام ناظری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آواز اساطیر(شاهنامه کردی)

چاپ