آرمان استریو آواز بیستون (سی دی)

عنوان: آرمان
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عشق حقیقی، سحرگاه، عطر یاس، ایراندخت انوشه انصاری، شیدایی، عشق حقیقی(سبک لاتین)، خلیج فارس، آرمانشهر، شیدایی(دوئت)، سحرگاه(ارکسترال)

آکبند

چاپ