ایرج بسطامی استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: ایرج بسطامی
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف همه دردم، قطعه رقص آشفته، تصنیف گل پونه ها، قطعه نوشانوش، تصنیف حریر مهتاب، تصنیف شباهنگام، آواز چهارگاه و فرود به همایون، تصنیف هستی من، تصنیف رشته مهر، تصنیف چه دلها

چاپ