ایرج بسطامی استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: ایرج بسطامی
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شور: گلپونه ها، آواز همراه سنتور، دشتی خوانی، حریر مهتاب
سه گاه: نقش خیال، مخالف خوانی، دو بیتی خوانی، حال آشفته

آکبند

چاپ