علیرضا افتخاری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 10

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف روز و شب، تصنیف شهر تنهایی، تصنیف دلی در آتش، تصنیف دل افروزتر از صبح، تصنیف کجایی، تصنیف عشق و جنون، تصنیف باده شبانه، تصنیف پائیز

آکبند

چاپ