علیرضا افتخاری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 9

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یار سلام، نازنین، اشک مهتاب، یا مولا، آواز غریبی، سایه بید، آواز مرغان وحشی، زلفاش بی نظیره، آسمون

چاپ