علیرضا افتخاری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 6

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف بهار زندگی، تصنیف مثل کبوتر، آواز ناله در زنجیر، تصنیف شبی با این دل شیدا، تصنیف مثل سحر، تصنیف یه قصه، آواز آه بینوا، تصنیف آشفته کاکل

چاپ