علیرضا افتخاری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 4

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 58 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف بگذار بگریم، تصنیف همه رفتند، تصنیف تو نیستی که ببینی، تصنیف می سوزم از فراقت، تصنیف شرح پریشانی، تصنیف مهربانی ها کجاست، تصنیف یاد باد، تصنیف خداحافظ

چاپ