علیرضا افتخاری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 3

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خوش آمدی، موج سرگردان، اسیر دل، مرا نبینی، نازنین یار من، جوانی، از شهر شما میروم، رهزن دلها

آکبند

چاپ