علیرضا افتخاری استریو آواز بیستون (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آواز بیستون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ای دل اگر عاشقی، مونس شبهای من، بوی گل و ریحانها، مرده بُودم زنده شدم، در عاشقی پیچیده ام، حورشید مجلس، مجموعه قطعات آوازی

چاپ