ایرج استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 4

عنوان: ایرج
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف بهار جاویدان، ساز و آواز، تصنیف جدایی، تصنیف ترانه من، تصنیف دل دیوانه، ساز و آواز، تصنیف ساقی

چاپ