علیرضا افتخاری استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عاشق شدن، بزم کسان، شب فروردین، رفیق، دویار قدیمی، گندم طلایی، بزم کسان(پاپ)، بیاد استاد تاج

چاپ