بوی خوش عشق استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: بوی خوش عشق
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سبزه زار، طلوع خورشید، عاشق شدم، نغمه، اوج آسمان، زوربا، تو میائی، جینگ جینگ، عاشق بیقرار، سوغاتی، سبزه زار، جان مریم، والس هستی، طنین عشق، شکایت، آرامش قبل طوفان
(موسیقی بدون کلام)

چاپ