حسام الدین سراج استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 3

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نازنین یار، ماهرو، خمار مستی(ساز و آواز همایون)، اسیر عشق، رخ و زلف، شراب گلرنگ(ساز و آواز اصفهان)، شور شیدایی

آکبند

چاپ