ایرج استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: ایرج
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کوچه به کوچه، گلدون بی گل، خلوت دل، خاتون، گِلِه، عزیزی مثل جون، دست خوش، دل شکسته

چاپ