حسام الدین سراج استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قصه گیسو، داغ جنون، تکنوازی، سروخوش بالا، ساقی گلرخ، عقل و عشق، ماه

چاپ