اکبرگلپایگانی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 6

عنوان: اکبرگلپایگانی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شاخه گل شماره 101(افشاری)، شاخه گل شماره 96(مخالف سه گاه)

چاپ