اکبرگلپایگانی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 5

عنوان: اکبرگلپایگانی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: برگ سبز شماره 85(مثنوی شور)، گلهای رنگارنگ شماره 247(افشاری)

چاپ