گفت و گوی نی و عود استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: گفت و گوی نی و عود
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 65 دقیقه
آهنگ ها: شور و شُلَیل، افشاری، شوشتری، شور

چاپ