گفت و گوی نی و عود استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: گفت و گوی نی و عود
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: دشتی، بیات اصفهان، نوا، ماهور

چاپ