یاور اقتداری استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: یاور اقتداری
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عاشقانه، پرستو، قرن بیستم، گل من، مادر، نیرنگ، قصه دل، آینه دار

چاپ