شهرام ناظری استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: شهرام ناظری
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف سرمست، قطعه پرواز، سه تار و آواز، چهارمضراب گروهی، تکنواز کمانچه، تصنیف لولیان، تکنوازی بربت، قطعه چابک سوار

آکبند

چاپ