شهرام ناظری استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: شهرام ناظری
استریو: آوای نوین
مدت زمان:
CD 1: __
CD 2: __
آهنگ ها:
1: دلبر، مردان خدا، همسران
2: روسر بنه به بالین، دیوانه شو، یارب

چاپ