علیرضا قربانی استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 51 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد، درآمد چکاوک، تصنیف سرو روان، ضربی غوغا، تصنیف آتش، تکنوازی بیداد، تصنیف ساقی، تصنیف موج

آکبند

چاپ