حسن کسائی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 6

عنوان: حسن کسائی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 45 دقیقه
آهنگ ها: شکسته بیات ترک، ابوعطا، افشاری، همایون

چاپ