حسن کسائی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 4

عنوان: حسن کسائی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 45 دقیقه
آهنگ ها: مخالف سه‌گاه، شور، شوشتری، سه‌گاه

چاپ