حسن کسائی استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: حسن کسائی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 42 دقیقه
آهنگ ها: بیات ترک، سه‌گاه، دشتی، بیات اصفهان

چاپ