نسیم نی استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: نسیم نی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 53 دقیقه
آهنگ ها: دل دیوانه، بهار دلنشین، رسوای زمانه، سرزمین من، زاینده رود، اشک مهتاب، دل میگه دلبر میاد، سفر کرده، ترانه آذربایجانی، ترانه مازندرانی، چشم براه، آتش
نی: مسعود جاهد
تنبک: محمود فرهمند
دف: فرزاد عندلیبی
پیانو: بابک شهرکی

چاپ