فرهنگ شریف استریو آوای نوین (سی دی) آلبوم شماره 5

عنوان: فرهنگ شریف
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بداهه نوازی در مایه شور، بداهه نوازی در مایه همایون

آکبند

چاپ