ایرج بسطامی استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: ایرج بسطامی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
دشتی: تصنیف ناله شب، قطعه ده ضربی اوج، ساز و آواز، چهارمضراب سلوک، تکنوازی بربط، تصنیف دلداده
چهارگاه: پیش درآمد چهارگاه، تکنوازی سنتور، چهارمضراب ظهور، آواز و ارکستر، تصنیف نصحیت یار

آکبند

چاپ