جلال تاج اصفهانی استریو آوای نوین (سی دی)

عنوان: جلال تاج اصفهانی
استریو: آوای نوین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: به اصفهان رو، افشاری نی، بیات ترک تار، مثنوی همایون نی

آکبند

چاپ